הדף השבועי לחינוך היסודי ממ"ד

הורים וילדים לומדים מבראשית

// פרשת ויצא