חוברת קיץ לילדי החמ"ד

לימוד הלכות ‘דיבור טוב’ בתוספת סיפורים וחידות על פרשת השבוע