הדף השבועי לחינוך היסודי הממלכתי

הורים וילדים לומדים מבראשית

לחודש תשרי