התכנית הרב שנתית

לבתי הספר היסודיים בחינוך הממלכתי בישראל