מחברת קשר

יומן קשר יומי מרווח ומאויר המיועד לכיתות א'-ב', להעצמת הקשר תלמיד-הורה-מורה. עם הדמויות האהובות!