סרגל הזמן

אמצעי חוויתי ללמידת התקופות השונות מבריאת העולם ועד לימינו.

סרגל הזמן בעיצוב ייחודי הניתן לתלייה בליווי תמונות ואיורים הממחישות את התקופות השונות לאורך השנים.