הדף השבועי לבתי ספר ולקהילות

הורים וילדים לומדים מבראשית

לחינוך היסודי ממלכתי

קריאה מרתקת לילדים. 

כלי חינוכי למורים. 

חוויה ערכית ומעצימה להורים וילדים. 

העשרה תרבותית במגוון מדורים: סיפורי צדיקים, מדור 'מאמינים בך' ללמידה מדרכם של אנשי מופת ואירועים היסטוריים. מדור "לומדים בחברותא" ללמידה עם ההורים, בקבוצות קטנות או בהלימה בין כיתות. קומיקס. סיפור שבועי. לימוד על ערך מרכזי מתוך פרשת השבוע בליווי משימה למילוי מול ההורים או בכיתה. חידות מצוירות.

 

לצפייה בעלון לשבוע זה

לגיל הרך

כלי חינוכי-ערכי המשמש לחיזוק ה"יחד" המשפחתי באמצעות לימוד חווייתי משותף של הורים וילדים בגן ובבית ויצירת שיח משפחתי סביב נושאים חברתיים אקטואליים. הלימוד השיטתי והקבוע במעגלים השונים מאפשר הטמעת ערכי מורשת ישראל.

העשרה תרבותית במגוון מדורים: סיפור על אפי ונועה גיבורי הדף המלווים את הילדים משבוע לשבוע, אגדות מצוירות, סיפור בחרוזים על הפרשה, שיר, תשבץ לילדים ודף יצירה.

 

לצפייה בעלון לשבוע זה

לחינוך היסודי הממלכתי-דתי

כלי חינוכי, המבסס שיחה ערכית אקטואלית להורים וילדים בהנחיית המורה. מיועד לילדים בגילאי החינוך היסודי הממלכתי ועוסק בתחומי חברה ומדע המוארים מנקודת מבט של ערכי היהדות בהקשר לפרשת השבוע.

העשרה תרבותית במגוון מדורים: סיפור, דיון משפחתי, מדור 'מאמינים בך' ללמידה מדרכם של אנשי מופת וארועים היסטוריים. מדור "לומדים בחברותא" ללמידה בקבוצות או בהלימה בין כיתות. חידות מצוירות. סיפור הפרשה בתמונות.

 

לצפייה בעלון לשבוע זה