האיורים רומזים לפסוקים או סיפורים שונים המופיעים בפרשה.

עליכם לגלות לאיזה עניין רומז כל אחד מהאיורים, ולהסביר מה הקשר בין האיור לנושא שנרמז בו.

2

1

4

3

5

6